Адаптација

Шта је адаптација?

Период прилагођавања детета новој ситуацији-поласку у вртић/јасле.

Може да траје од 10-15 дана до два месеца.

 

На шта дете мора да се прилагоди?

 • Одвојеност од родитеља на дуже време (први пут или након дужег или краћег одсуства)
 • Сусрет са већим бројем непознатих особа
 • Рано устајање
 • Другачији простор
 • Одступање од уобичајених навика
 • Другачија храна, кревет
 • Дељење играчака са другом децом

 

Како се дете осећа?

 • Остављено, само, изгубљено, беспомоћно
 • Уплашено, несигурно
 • Збуњено

 

Како можете помоћи детету да се припреми пре поласка?

 • Разговором о вртићу(о деци, играчкама и сл.)
 • Посетом дворишту вртића
 • Упознавањем са дететом које иде у вртић
 • Показивањем нежности и уверавањем да га волите
 • Одвајањем времена потребног за боравак уз дете за време адаптације
 • Дозволити детету да понесе неки предмет или играчку за коју је везано од куће

 

Када дођете у јасле/вртић, можете да:

 • се играте и разговарате са својим дететом, али и са другом децом
 • искрено информишете медицинску сестру/васпитача о свом детету
 • показујете добро расположење
 • разговарате са медицинском сестром/васпитачем о свему што се догађа у групи
 • будете стрпљиви и нежни са својим дететом и са другом децом
 • останете доследни у довођењу детета у вртић