Појашњењe конкурсне документације за јавну набавку бр .11/2015-добра-Набавка моторних возила

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1746/1

Београд, 28.12.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр .11/2015-добра-Набавка моторних возила за потребе Предшколске установе „Савски венац“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем:

 

О Д Г О В О Р У

1. Питање: У конкурсној документацији поменуте набавке, на странама број 4 и 5, наведене су техничке карактеристике возила за оба тражена возила које омогућавају само једном произвођачу возила учествовање на овој јавној набавци и тиме искључују могућност да било који други произвођач возила (или његов представник учествује) у наведеној набавци. С обзиром да ово представља ограничавање конкуренције, што је у супротности са Законом о јавним набавкама Републике Србије, а да би се избегло евентуално кршење наведеног закона, да ли би сте прихватили као прихватљиву понуду возила које испуњава све тражене техничке карактеристике и опрему, али са једним изузетком:

-Понудили би возило са радном запремином мотора 1248ccm за тражено возило под редним бројем 1 чије су карактеристике наведене на страни број 4 конкурсне документације.

-Понудили би возило са радном запремином мотора 2287ccm за тражено возило под редним бројем 2 чије су карактеристике наведене на страни број 5 конкурсне документације.

Одговор: Наручилац се определио за техничке карактеристике наведене у Конкурсној документацији на станама бр. 4 и 5 јел оне у у потпуности одговарају потребама наручиоца. Како у техничком делу конкурсне документацији није наведена робна марка произвођача наведених возила него је остављена могућност у обрасцу структуре цена уписа марке возила, назив произвођача и земља порекла тако да учешће у поступку набавке може узети сваки понуђач који може да испоручи возило захтеваног квалитета. Наручилац задржава право и остаје при детаљима наведеним у одељку техничке карактеристике на странама број 4 и 5 конкурсне документације.

2.Питање: У конкурсној документацији поменуте набавке, на страни број 5, где су наведене су техничке карактеристике возила под бројем 1 у последњој ставци тражи седа «товарни простор од минимално 3m3буде обложен ојачаним полиестером са сливником у предњем делу товарног простора ради лакшег прања товарног простора». Да ли захтевате да товарни простор има минимално 3m3 пре или после облагања ојачаним полиестером с обзиром да облагање товарног простора може да смањи запремину истом и до 20%

Одговор: Тражена карактеристика да товарни простор од минимум 3m3 буде обложен ојачаним полиестером са сливником у предњем делу товарног простора ради лакшег прања товарног простора подразумева запремину товарног простора пре облагања ојачаним полиестером.

3.Питање: У конкурсној документацији поменуте набавке, на страни број 6, где су наведене су техничке карактеристике возила под редним бројем 2 у последњој ставци тражи седа «товарни простор од минимално 5m3буде опремљен расхладним системом који обезбеђује температуру од +2ᵒС до +8ᵒС`». Да ли захтевате да товарни простор има минимално 2800мм дужине пре или после опремања расхладним системом с обзиром да то опремање подразумева уградњу термоизолације у товарном простору која може да смањи значајно дужину истом? Да ли захтевате да возило има минимално 1100кг корисне носивости пре или после опремања истог расхладним системом с обзиром да то опремање подразумева повећање масе возила током опремања расхладним системом (након атестирања) а тиме и смањење корисне носивости и до 300кг

Одговор: Тражене карактеристике је да корисна носивост возила буде минимално 1100 кг и да дужина товарног простора буде минимално 2800 мм, што подразумева вредност пре опремања возила расхладним системом и уградње термоизолације у товарном простору

 

 

 

     За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Саво Милојевић, члан,с.р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *