Одговор у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1044/2

Београд, 09.05.2016. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр .3/2016-добра-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем:

 

О Д Г О В О Р У

 

 

Питање 1.: за добро под ред.бр. 7 – овали средњи РФ  – да ли је прихватљиво понудити овале 30×21 цм

Одговор 1.: За наведени артикал прихватљиво је понудити овале димензија 30×21 цм

Питање 2.: -за добро под ред.бр. 8 – овали велики РФ – да ли је прихватљиво понудити овале 40×27цм

Одговор 2.: За наведени артикал прихватљиво је понудити овале димензија 40×27 цм

Питање 3.: -за добро под ред.бр. 9 – бокал са поклопцем РФ 20 лит – да ли сте мислили на бокла са поклопцем запремине 2 лит

Одговор 3.: За наведени артикал начињена је техничка грешка мислило се на бокал запремине 2л,

Питање 4.: -за добро под ред.бр. 12 – тацна РФ пречник 18 – да ли је прихватљиво понудити тацну димензије у распону од  фи16-19 цм

Одговор 4.: За наведени артикал прихватљиво је понудити тацну димензија у распону од фи16-19 цм

Питање 5.: -за добро под ред.бр. 15 – шира шпахтла – да ли је прихватљиво понудити шпатулу 12×10цм

Одговор 5.: За наведени артикал прихватљиво је понудити шпатулу 12×10цм

Питање 6.: -за добро под ред.бр. 18 – лонац 15л са поклопцем РФ – да ли је прихватљиво понудити лонац са поклопцем запремине распону од 14 – 15 лит

Одговор 6.: За наведени артикал прихватљиво понудити лонац са поклопцем запремине распону од 14 – 15 лит

Питање 7.: -за добро под.ред.бр. 24 – вангла РФ – да ли је прихватљиво понудити ванглу РФ запремине 15 лит

Одговор 7.: За наведени артикал прихватљиво понудити ванглу РФ запремине 15 лит

Питање 8.: -за добро под.ред.бр. 25 – велики ђевђир РФ 30 лит  – да ли је прихватљиво понудити велики ђевђир  РФ фи 32

Одговор 8.: За наведени артикал прихватљиво понудити велики ђевђир  РФ фи 32

Питање 9.: -за добро под.ред.бр. 26 – цедиљка РФ – левак  – да ли је прихватљиво понудити левак РФ фи14

Одговор 9.: За наведени артикал прихватљиво понудити левак РФ фи14

 

Услед промена конкурсне документације насталих услед начињене техничке грешке код описа атрикла под редним бројем 9 Бокал RSF, са поклопцем запремине 20л, врши се измена Конкурсне документације на странама бр. 5 и 22 и уноси нова запремина од 2л.

Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 17.05.2016. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

 

 

     За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р.

 

НАПОМЕНА: Напред дати одговоре на постављена питања и појашњења конкурсне

                           документације, сматрају се саставним деловима конкурсне документације.

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *