ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ ЗА I ПАРТИЈУ- ХЛЕБ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 ЗА I ПАРТИЈУ- ХЛЕБ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2017. годину- за парију I хлеб

-15811100-7 хлеб, полубели

-15851000-8 коре

-15898000-9 свеж квасац

 

Уговорена вредност: 2.656.810,00 динара без ПДВ-а, односно 2.928.332,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 3

 

Понуђена цена:

– Највиша: 3.283.930,00 динара

– Најнижа: 2.656.810,00 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша:  3.004.080,00 динара

– Најнижа: 2.656.810,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2016. године

 

Датум закључења уговора: 06.01.2017. године

 

Основни подаци о добављачу: „DON DON“ д.о.о., Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б,

ПИБ: 105425574, Матични број: 20383399

 

Период важења уговора: до 31.12.2017. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *